පේළිගත හෙලිකර් ගියර් අඩු කරන්නා

හෙලිකල් ගියර්, හෙලිකල් ගියර් මෝටර්ස්

ගියර් මෝටරය විකිණීමට ඇත

හෙලිකල් ගියර්, සර්පිලාකාර බෙවල් ගියර්, බෙවල් ගියර්, බෙවල් ගියර් මෝටරය, හෙලිකල් ගියර් මෝටර්ස්, සර්පිලාකාර බෙවල් ගියර් මෝටරය

ඕෆ්සෙට් ගියර් මෝටරය

හෙලිකල් ගියර්, හෙලිකල් ගියර් මෝටර්ස්

හෙලික පණුවා ගියර් මෝටර් මැහුම්

හෙලිකල් ගියර්, වර්ම් ගියර්, වර්ම් ගියර් මෝටරය, හෙලිකල් ගියර් මෝටර්ස්

ෆ්ලෙන්ඩර් වර්ගයේ ගියර් පෙට්ටි

හෙලිකර් ගියර්, බෙවල් ගියර්

සයික්ලොයිඩල් ධාවකය

සයික්ලොයිඩල් ගියර්, සයික්ලොයිඩල් ගියර් මෝටරය

යාන්ත්‍රික විචල්‍ය වේග ධාවකය

හෙලිකල් ගියර්, වර්ම් ගියර්, ප්ලැනටරි ගියර්, ප්ලැනටරි ගියර් මෝටරය, සයික්ලොයිඩල් ගියර්, සර්පිලාකාර බෙවල් ගියර් මෝටරය, වර්ම් ගියර් මෝටර්ස්, සයික්ලොයිඩල් ගියර් මෝටර්

රූප සහිත ගියර් පෙට්ටියේ වර්ග

හෙලිකල් ගියර්, සර්පිලාකාර බෙවල් ගියර්, බෙවල් ගියර්

විදුලි මෝටර සහ ගියර් බොක්ස් සංයෝජනය

සයික්ලොයිඩල් ගියර්, සයික්ලොයිඩල් ගියර් මෝටරය

සුමිටෝමෝ වර්ගයේ සයික්ලෝ

සයික්ලොයිඩල් ගියර්, සයික්ලොයිඩල් ගියර් මෝටරය

Skew Bevel ගියර් පෙට්ටිය

සර්පිලාකාර බෙල්වෙයාර්, බෙවල් ගියර්

 sogears නිෂ්පාදනය

අපගේ සම්ප්‍රේෂණ ධාවක විශේෂ expert යාගේ සිට ඔබගේ එන ලිපි වෙත කෙලින්ම හොඳම සේවාව.

ස්පර්ශ කරන්න

සීමාසහිත NER GROUP CO

ANo.5 වන්ෂෞෂාන් පාර යාන්තායි, ෂැන්ඩොං, චීනය

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2022 සොජියර්ස්. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

සෙවීම